WxWidgets

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

Bleeding edge

Gui

wxWidgets library'et tilbyder ikkke selv nogen dialog-editor og det er heller ikke kompliceret at programmere en dialog fra bunden, men hvis man ønsker kan man kigge nærmere på 3.parts værktøjer til formålet. Jeg synes at det bedste tool p.t. er wxFormbuilder hvis man bruger v3-beta3 serien.

wx & store ID'er

I std. wx er det ikke tilrådeligt at bruge id'er størren 32767. Hvis at det er nødvendigt kan man udkommentere assert valideringen af id i src/common/wincm.cpp (wxWindowBase::CreateBase)

  // ids are limited to 16 bits under MSW so if you care about portability,
  // it's not a good idea to use ids out of this range (and negative ids are
  // reserved for wxWidgets own usage)
  wxASSERT_MSG( id == wxID_ANY || (id >= 0 /*&& id < 32767*/),
         _T("invalid id value") );

wxWidgets & Visual Studio


Intellisense

Visual studio kan i nogle tilfælde selv lave intellisense på wx klasserne, men det er ikke altid perfekt. Man kan tvinge intellisense til at genkende wxWidgets klasserne enten ved at købe wxVisualSetup som kan sørger for at integrere wx & studio eller også kan man tilføje en header fil til sit projekt, hvori at man vha a local includes (include "file.h") som inkluderer de wx headers man har brug for : http://www.litwindow.com/Knowhow/Intellisense/intellisense.html

wxWidgets & KDevelop

For at få class-parseren til at fungere ordentligt med wx skal man

 1. åbne project->project options->C++ support
 2. enable "preprocess included files"
 3. sætte "custom include paths". I mit tilfælde blev den sat til .;/usr/lib/wx/include/;/usr/lib/wx/include/gtk2-ansi-release-2.6;/usr/include/wx-2.6; men stien kan også aflæses vha wx-config --cxxflags

Links