Todic Stream

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

ffmpeg parameters

ffmpeg -i input.avi -s 480x320 -vcodec libx264 -acodec libfaac -ac 1 -ar 16000 -r 13 -ab 32000 -aspect 3:2 output-video.h264.mp4

ffmpeg -i input.avi -s 480x320 -vcodec mpeg4 -acodec libfaac -ac 1 -ar 16000 -r 13 -ab 32000 -aspect 3:2 output-video.mp4

hust at køre filen igennem qt-faststart for progressive download


debian ffmpeg

  1. tilføj debian multimedia til sources.list. (husk at installere debian-multimedia-keyring)
  2. apt-get install ffmpeg (ffmpeg fra debian-multimedia er med alle plugins)

Følg http://stream0.org/2008/01/install-ffmpeg-on-debian-etch.html

  1. apt-get install build-essential
  2. apt-get build-dep ffmpeg

for at lave debs

  1. apt-get source ffmpeg
  2. tilret <ffmpeg-dir>/debian/confflags
  3. cd <ffmpeg-dir>
  4. dpkg-buildpackage