Timelapse

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search
scriptet til at capture hvert 30 sek har jeg ikke her..
det var php-script kaldt fra cron hvert minut, der tog et billede sleep(30) og gemte et mere
http://t-hoerup.dk/files/root/fra%20TommyB/prepare_new.php.txt
nice mencoder "mf://110520*.jpg" -mf fps=10 -o /home/tommyb/Desktop/output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800:vhq -ffourcc XVID 
bemærk : 
for ($i=2;$i<sizeof($images);$i++) {
start med index 2, for den blur går et billede tilbage, og merger med det.
hmm.. det er faktisk leftover fra da jeg blur'ed med 2 billeder.
en frem skulle være nok