Serial Port Detection

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

Det kan være svært at finde ud af hvilke serielle porte der er til rådighed på en given PC.

En af metoderne (under windows) er at prøve at åbne alle comporte fra com1-com99 med CreateFile() og registrere de porte hvor kaldet lykkedes...

Under linux kan man på (2.6 og nyere?) prøva at kigge under /sys/bus/serio/devices

Under windows bør man kigge efter QueryDosDevice()