SFTP chroot + rsync

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

- En del af Tommys Backup Projekt

ChrootDirectory PLUS et traditionelt chroot. - en lyn-guide, nej nok nærmere notater.

Lavet fordi jeg skulle bruge en backup server som kunne modtage backups via rsync eller sftp og man kunne hente filerne ned igen via FileZilla (http://filezilla-project.org/).

Ekstra : Disk skalering med resize2fs.

Server Opsætning

SSH server

Installer ssh-server og rsync

/etc/ssh/sshd_config

#Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp

Match group sftponly
    ChrootDirectory /home/%u
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
#    ForceCommand internal-sftp

Herfra skal alle homefolders både ha root som owner og group for at virke. HUSK ! - En Match -regl kører til slutningen af filen eller til ny match, derfor smid den nederst i filen

Klargør gruppe

addgroup sftponly

Opret bruger

adduser user01
addgroup user01 sftponly
chown root:root /home/user01
usermod -d / user01

Sidste kommando retter etc/passwd så brugerens home-dir er /, man bliver nemlig smidt til home-dir EFTER man er chrooted. Og derefter er / ikke system-root, men chrooted-folder, altså /home/user01/

Opret chroot miljø med bash og rsync

Debian 7 64bit, multiarch:

mkdir /home/user01/bin
cp /usr/bin/rsync /home/user01/bin/
cp /bin/bash /home/user01/bin/

mkdir -p /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libacl.so.1 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libacl.so.1
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libpopt.so.0 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libpopt.so.0 
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libattr.so.1 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libattr.so.1
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6

mkdir /home/user01/lib64
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /home/user01/lib64/

# Herunder lidt ekstra
cp /bin/rm /home/user01/bin/
cp /bin/ln /home/user01/bin/
cp /bin/ls /home/user01/bin/
cp /usr/bin/du /home/user01/bin/

cp /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/
cp /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 /home/user01/lib/x86_64-linux-gnu/


Jeg har brugt ldd til at liste dependencies for bash og rsync, samme procedure kan bruges hvis andre programmer skal med.

Opret mappe brugeren kan gemme filer i

Da SSH bestemmer at en ChrootDirectory SKAL ejes af root, skal brugeren have en undermappe med skriverettigheder

mkdir /home/user01/files
chown user01:user01 /home/user01/files

Samme procedure kan bruges hvis det er en webserver, så lav en html mappe.

Rsync

rsync --progress /mappe/filer user01@server:/files

eller hvis på en anden ssh-port end standard :

rsync --progress -e "ssh -p 522" /backup/ user01@dev.caddi.com:/files

SSH Authorized Keys

Til at kunne lave automatisk backup kan vi ikke bruge interaktive passwords, derfor bruger vi keys. Og da vi ikke har et helt normalt setup, skal der laves et par ændringer.

Da alle brugerne har samme home-dir i top-level /etc/passwd, skal jeg selv angive stien til home-dirs FØR chroot.

/etc/ssh/sshd_config:

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile   %h/.ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile   /home/%u/.ssh/authorized_keys

Nu kan vi lave en key på den klient eller server vi skal have backup fra :

ssh-keygen -t rsa

Opret mappen på serveren til keys :

mkdir /home/user01/.ssh
chown user01 /home/user01/.ssh
touch /home/user01/.ssh/authorized_keys

og kopiere indholdet af ~/.ssh/id_rsa.pub op på serveren i /home/user01/.ssh/authorized_keys.

Voila, nu kan vi rsynce uden password. - Husk at beskyt private filen godt.

Rsync eksempel fra QNAP

rsync --bwlimit 70 -r /share/Public/Billeder user01@server:/files/AmstrupNAS/

Se eksempel på Versions backup med rsync.

Skalér virtuel server-disk

Da min plan er at bruge en virtuel server til backup, har jeg brug for at kunne udvide disken efterhånden som backup-data fylder på.

Pt. denne guide : http://www.howtoforge.com/linux_resizing_ext3_partitions