Puppet

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

Puppet bootstap

 • Installer puppet (apt-get install puppet)
 • På nogle OS'er skal puppet klient enables i /etc/default/
 • Puppet <= 2.7 skal have Pluginsync enabled i /etc/puppet/puppet.conf
[main]
pluginsync = true
 • Testkør puppet
  • puppet agent -t (klienten genererer cert og prøver at kontakte server
  • log på puppet master
   • vis cert requests med: puppet cert list
   • godkend cert med: puppet cert sign <hostname>
  • kør puppet agent -t igen -for at teste cert
  • på nyere puppets skal man slå agenten til med: puppet agent --enable

Puppet Master

Deb9

Using puppet packages

https://puppet.com/docs/puppet/5.3/puppet_platform.html#apt-based-systems