OpenVPN

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

auth-mysql

Auth-mysql er et plugin til openvpn, som enabler at bruger info hentes fra en mysql database. Source-code kan hentes fra http://svn.t-hoerup.dk/viewvc/projects/openvpn/openvpn-auth_mysql/

ToDo

  • admin interface
  • admin interface::når en bruger smides af, indsæt et entry i logtabellen

OTP

http://www.howtoforge.com/securing-openvpn-with-a-one-time-password-otp-on-ubuntu

Debian stable: installér libqrencode3 og hent seneste libpam-google-authenticator .deb pakke fra testing.