Linux development

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

Denne side skal ses som et linux modstykke til MFC siden.

Application framework og GUI

Skal du lave noget C++ til linux er der mange toolkits at vælge i mellem. Men du vil sikkert få mest success med enten wxWidgets eller Qt. Disse libraries er mere end bare GUI - det er komplette Application frameworks med klasser til håndtering af f.eks. tråde, sockets, DB adgang mm.

Tråde

Sockets

For at arbejde med socket's under linux (og sikkert også andre unix varianter) skal man bruge en række systemkald (socket(2), bind(2), bind(2), connect(2)) for at få åbnet en brugbar file-descriptor der siden kan tilgåes med med read(2) og write(2).

Disse kald kan godt være besværlige at have med at gøre og de passer heller ikke ind i object orienteret/C++ kode. Derfor kan man benytte sig et library som pakker disse kald ind i nogle klasser:

Tid

For at aflæse tiden bruges time(2) som returnerer antal sekunder siden epoch(1/1/1970) - denne kan kombineres med localtime(3) hvor at man kan aflæse minutter,timer,dage osv.

Har man brug for en højere opløsning i tiden kan man bruge gettimeofday(2), hvor man aflæser tiden i sekunder og microsekunder (siden epoch).

gettimeofday eksempel

#include <iostream>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>

using namespace std;

//returnerer tids-forskellen i microsekunder
int uTimeDiff(timeval& then, timeval& now)
{
  return ( (now.tv_sec - then.tv_sec)*1000000) + (now.tv_usec-then.tv_usec);
}

// returnerer tids-forskellen i millisekunder
int mTimeDiff(timeval& then, timeval& now)
{
  return uTimeDiff(then,now) /1000;
}

int main()
{
  timeval start,now;
  gettimeofday(&start, 0);
  cout << start.tv_sec << "|" << start.tv_usec << endl; 

  for (int i=0; i<25; i++)
  {
    usleep(100*1000);
    gettimeofday(&now, 0);
    cout << "Milliseconds since start: " << mTimeDiff(start,now) << endl;
  }
  return 0;
}

Daemon

Hvis at man laver et server program til linux, vil man som regel gerne at processen kører i baggrunden - her er et eksempel på hvordan at det kan laves:

Kode

#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#define LOCKFILE "/tmp/myapp.lock"

#define FORK_ERROR -1
#define CANT_OPEN_LOCK -2
#define ALREADY_LOCKED -3
#define daemon_shutdown(x) exit(x)

void log_message(const char *);
 
void signal_handler(int sig)
{
	switch(sig) {
		case SIGHUP: /* this is usually used to re-load the configuration files */
			log_message("hangup signal catched");
			break;
		case SIGTERM:
			log_message("terminate signal catched...exiting");
			unlink(LOCKFILE);
			daemon_shutdown(0);
			break;
	}
}


void daemonize()
{	
	int i, lfp;
	char str[10];
	
	if (getppid() == 1) /* already a daemon */
		return;
		
	i=fork();
	
	if (i<0) /* fork error */
		daemon_shutdown(FORK_ERROR);
	if (i>0) /* parent exits */
		daemon_shutdown(0);
	/* child daemon continues */
	
	setsid(); /* obtain a new process group */
	
	for (i=getdtablesize(); i>=0; --i)
		close(i); /*close all descriptors*/
		
	i=open("/dev/null", O_RDWR); /* handle std. io */
	dup(i);
	dup(i);
	
	umask(027); /* set newly created file permissions */
	
	chdir("/tmp"); /* change running directory*/
	
	/*attempt to create lockfile and put a file-lock on it*/
	lfp=open(LOCKFILE, O_RDWR|O_CREAT, 0640);
	if (lfp<0) /* can not open */
		daemon_shutdown(CANT_OPEN_LOCK);
	if (lockf(lfp,F_TLOCK,0) < 0) /* can not lock */
		daemon_shutdown(ALREADY_LOCKED);
	
	/* first instance continues */
	sprintf(str, "%d\n", getpid() ); /* record pid to lockfile */
	write(lfp, str, strlen(str) );
	signal(SIGCHLD, SIG_IGN); /* ignore child */
	signal(SIGTSTP, SIG_IGN); /* ignore tty signals */
	signal(SIGTTOU, SIG_IGN);
	signal(SIGTTIN, SIG_IGN);
	signal(SIGHUP, signal_handler); /* catch hangup signal */
	signal(SIGTERM, signal_handler); /* catch kill signal */	

	/*this program is now a daemon*/
}