Cpp

From HoerupWiki
Jump to: navigation, search

Diverse C++

Der er mange gode artikler om c++ på informit.com. Dr. Dobb's Journal kigger også på mange programmerins-relaterede emner så som C++ views

Hvis at du har brug for noget generic functionality som måske ikke lige ligger i STL er det værd at tage et kig på boost som er en samling af open/ source (licens a la BSD) general purpose klasser/libaries

Hvis at man vil have en lidt enklere tilgang til hukommelses styringen kan man bruge lidt tid på at undersøge RAII (Resource Acquisition Is Initialisation) og brugen af f.eks. std::auto_ptr. Se evt også denne ONLamp artikel

Her er en udemærket artikel omkring exception handling

http://cppunit.sourceforge.net/cppunit-wiki

Code reformatering

hvis formateringen på en stump kode er helt i spåner, så tag et kig på astyle

C++ casting operators

(Citat fra Thuan L. Thai)

We all know the power or evilness of the C-style cast, which allows us to cast a given type to practically any other type that we want. For example, we can cast a human into an ant. This can be extremely dangerous, because it can create uncontrollable and error-prone software. To migitate casting problems, C++ allows us to specifically indicate the kind of cast that we want to apply. Check with compiler documentation for the details of the C++ casting operators. In a nutshell, here they are and their short meanings.

 • dynamic_cast
  • Used to convert polymorphic types. Runtime checks will be made to ensure the validity of the cast. If the cast is not safe, a bad_cast exception will be thrown.
 • static_cast
  • Used to convert nonpolymorphic types. No runtime check is involved.
 • const_cast
  • Used to cast away const-ness or volatile-ness of an object.
 • reinterpret_cast
  • Used to cast any pointer or integral type into another pointer or integral type. This is the most flexible and the most dangerous of the C++ casting operators, second only to the traditional C casting operator.

In the old days, we would do the following to cast a double pointer into a void**: (void**)(&pSome)

If we wanted to use the C++ casting operators, we would write the above code as follows:

reinterpret_cast<void**>(&pSome)

The syntax of the other C++ casting operators follows the same pattern as reinterpret_cast.

C++ standard containers

Flyttet til Cpp standard containers

Andre libraries